VIFU - VIDENCENTER FOR FØDEVAREUDVIKLING

Gennem hele værdikæden - fra råvarer til forarbejdning over markedsføring - har VIFU fokus på fødevarer, fødevareudvikling og fødevareinnovation.

Vi etablerer netværk, projekter og samarbejde mellem alle de relevante aktører inden for fødevare- og fødevarerelateret erhverv.

VIFU · Nupark 45 · 7500 Holstebro · tlf.: 9612 7620 · vifu@vifu.net

  • image01
  • image02
  • image03
  • image04