HER ER DU:  VIFU  /  Projekter  /  SalFar - Saline Farming

SalFar - Saline Farming
8. februar 2019

Når klimaforandringer rammer kysten
Klimaforandringer vil i fremtiden få stor indflydelse på kystnære landdistrikter og øer i Danmark og hele Nordsøregionen.
Udover den større risiko for oversvømmelser fører de stigende hav-niveauer til øget nedsivning af saltholdigt havvand til grundvandet og øget tilsaltning af landbrugsjord. Hvis vi ikke handler, vil dette føre til, at vi ikke længere kan producere de samme afgrøder og mængder af foder og fødevarer som i dag. Det vil påvirke kystområdernes flora og faura, det økonomiske eksistensgrundlag og befolkningens levevilkår i svær grad. Omvendt skaber de klimatiske udfordringer og behovet for ”blågrøn omstilling” også helt nye muligheder og potentialer.

 

Initiativ og nytænkning skaber udvikling og resultater
På den baggrund har en række aktører bestående af klimaeksperter, forskere, landmænd, NGO’er, små og mellemstore virksomheder og politiske beslutningstagere taget initiativ til projekt SalFar.

Projektets mål er bl.a., at:

  • Styrke økonomien i de kystnære landdistrikter ved at skabe nye forretningsstrategier og muligheder for landmænd og fødevarevirksomheder
  • Udvikle nye, innovative og miljøvenlige salttolerante afgrøder og produkter.
  • Designe og registrere et brand for lokale salttolerante produkter for Nordsøregionen (egnsmærke).
  • Reducere påvirkningen af tilsaltning af landbrugsjord og grundvandet langs kysterne og de mange småøer i Nordsøregionen.
  • Påvise innovative landbrugsmetoder på saltholdige jorder.
  • Lave idékatalog om nytænkning af miljø- og landbrugspolitikker og forvaltningen af vand i kystområder.

Med udvikling af nye forretningsstrategier, salttolerante afgrøder og nye produkter skaber projektet grobund for både nytænkning og erhvervsudvikling i landdistrikterne, øget beskæftigelse og levevilkår, som bidrag til fortsat udvikling og bosætningen på småøer og kystnære landdistrikter.


Europæisk bevågenhed og tværfagligt samarbejde
Projektet er internationalt funderet, idet klimaforandringerne påvirker hele Nordsøregionen: fra Holland, Belgien og Tyskland i syd, til England, Sverige, Norge og Danmark i nord. Det er på den baggrund lykkedes at opnå status
som Interreg projekt, støttet af EU. Fra dansk side er VIFU, Videncenter for Fødevareudvikling tovholder på projektet. Desuden deltager en række netværksorganisationer som Smagen af Danmark, universiteter, landmænd og fødevareproducenter på småøer og kystområder.

 

Du kan læse meget mere om projektet her og tilmelde dig vores spændende nyhedsbrev her

Se vores folder om projektet her.

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte:
Dorte Storper, ds@vifu.net, tlf.: 4015 7628