Initiativ og nytænkning skaber udvikling og resultater

Initiativ og nytænkning skaber udvikling og resultater

Projektets mål er bl.a., at:

  • Styrke økonomien i de kystnære landdistrikter ved at skabe nye forretningsstrategier og muligheder for landmænd og fødevarevirksomheder
  • Udvikle nye, innovative og miljøvenlige salttolerante afgrøder og produkter.
  • Designe og registrere et brand for lokale salttolerante produkter for Nordsøregionen (egnsmærke).
  • Reducere påvirkningen af tilsaltning af landbrugsjord og grundvandet langs kysterne og de mange småøer i Nordsøregionen.
  • Påvise innovative landbrugsmetoder på saltholdige jorder.
  • Lave idékatalog om nytænkning af miljø- og landbrugspolitikker og forvaltningen af vand i kystområder.

Med udvikling af nye forretningsstrategier, salttolerante afgrøder og nye produkter skaber projektet grobund for både nytænkning og erhvervsudvikling i landdistrikterne, øget beskæftigelse og levevilkår, som bidrag til fortsat udvikling og bosætningen på småøer og kystnære landdistrikter.


Europæisk bevågenhed og tværfagligt samarbejde
Projektet er internationalt funderet, idet klimaforandringerne påvirker hele Nordsøregionen: fra Holland, Belgien og Tyskland i syd, til England, Sverige, Norge og Danmark i nord. Det er på den baggrund lykkedes at opnå status
som Interreg projekt, støttet af EU. Fra dansk side er VIFU, Videncenter for Fødevareudvikling tovholder på projektet. Desuden deltager en række netværksorganisationer som Smagen af Danmark, universiteter, landmænd og fødevareproducenter på småøer og kystområder.

 

Du kan læse meget mere om projektet her og tilmelde dig vores spændende nyhedsbrev her

Se vores folder om projektet her.

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte:
Dorte Storper, ds@vifu.net, tlf.: 4015 7628

 

Kontakt

Dorte Storper
Dorte Storper
Direktør
4015 7628
ds@vifu.net