REFRAME

REFRAME

I den industrialiserede fødevareproduktion fremstilles store mængder ensartede råvarer, som oftest sendes videre til forarbejdning i næste led i kæden fra jord til bord. Det involverer transport over meget store afstande, ofte imellem flere lande, og undervejs mistes fornemmelsen af identitet og viden om, hvor råvaren stammer fra. I disse år er der imidlertid en tendens, der går den anden vej, hvor lokale kredsløb forsøges genskabt, hvor råvarer forarbejdes og afsættes lokalt. Det skaber ikke blot større mangfoldighed i udbuddet af fødevarer, det fremmer innovation og bæredygtighed, det skaber lokal beskæftigelse, og så  styrker det fødevarelandskabet som attraktive lokaliteter at flytte til.

Projektpartnere i Danmark, Belgien, Tyskland, Holland og Sverige arbejder for at skabe en sund regional fødevareøkonomi, et godt match mellem bymæssig efterspørgsel og regionalt udbud, innovative små og mellemstore virksomheder og engagerede forbrugere. . Helt konkret hjælper Reframe regionale leverandører til at få både indsigt i og adgang til regional efterspørgsel. På baggrund af dette har det været muligt for mange virksomheder at udvikle nye løsninger og smarte specialiseringsstrategier. På baggrund af disse er de små og mellemstore virksomheder i stand til at imødekomme regionernes og byernes efterspørgsel.

Du kan følge projektet på northsearegion.eu/reframe og tilmelde dig nyhedsbrevet

Læs mere om projektet i folderen. 

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte
Dorte Storper på ds@vifu.net, tlf.: 4015 7628

 

 

Kontakt

Dorte Storper
Dorte Storper
Direktør
4015 7628
ds@vifu.net