Danish Food Innovation

Danish Food Innovation

Danish Food Innovation er navnet på et nyt innovationsnetværk inden for fødevarer, der netop har fået 12 mio. kr. fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til at nå et ambitiøst mål på 2 år:
At gøre vækstlaget i den danske fødevareklynge klar til en global fremtid og sikre bæredygtig vækst i hele Danmark.

Samtidig skal innovationsnetværket bidrage til stærkere samarbejde mellem branchens aktører, så derfor står et nyt partnerskab mellem Agro Business Park, Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU) og Danish Food Cluster bag ansøgningen.

”Den danske fødevareklynge er en global succeshistorie med stor betydning for den danske økonomi, men den danske fødevareklynge er også under pres fra en række udfordringer. Derfor har vi brug for at samarbejde om ambitiøse mål,” siger formand for styregruppen bag Danish Food Innovation, Vice President i Chr. Hansen, Esben Laulund.

Han peger på den stærke tradition i Danmark inden for samarbejde og innovation som midler til at vende fødevareklynges udfordringer til forretningsmuligheder, og gøre vækstlaget bedre rustet til at svare på nye ønsker fra forbrugerne og bidrage til FN’s verdensmål.

Kernen i netværkets indsats bliver at styrke de mange små og mellemstore virksomheder i fødevarebranchen, der har potentialet til at finde nye løsninger og blive fremtidens eksportlokomotiver. Det skal ske i samarbejde med en lang række vidensinstitutioner og andre aktører i hele landet, der er partnere i innovationsnetværket.

”Målet for Danish Food Innovation er ny viden, nye partnerskaber og internationale alliancer, og med de mange stærke partnere samt tre organisationers omfattende erfaring i bagagen, er vi mere end klar på opgaven,” siger Esben Laulund.

 

Fokus på branchens udfordringer

Seks strategiske udfordringer danner grundlaget for Danish Food Innovation – udfordringer som fødevareindustrien selv har identificeret i publikationen World-Class Food Innovation towards 2030.

De seks fokusområder er:

1. Innovative produkter til den globale forbruger
2. Fødevaresikkerhed 2.0
3. Fødevarer til et sundere liv
4. Effektiv og agil fødevareproduktion
5. Hurtigere og sikrere på markedet gennem anvendelse af big data
6. Bæredygtig forsyning af råvarer i høj kvalitet

Uddannelses- og Forskningsministeriet modtog i alt 23 ansøgninger om innovationsmidler, og Danish Food Innovation var blandt de udvalgte ansøgere. Projektperioden varer fra 01.12. 2018 -2020.

Læs publikationen World-Class Food Innovation towards 2030 her 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
Anni Simonsen, Projektchef hos VIFU
Tlf.: 5074 9830, e-mail: as@vifu.net

Læs mere på danishfoodinnovation.dk og tilmeld dig nyhedsbrevet.

 

Kontakt

Anni Simonsen
Anni Simonsen
Projektleder
5074 9830
as@vifu.net