VIFU så dagens lys i 2003, og lige siden har VIFU i samspil med virksomheder og videninstitutioner arbejdet med videndeling og -formidling, udviklingsprojekter, netværksdannelse og kompetenceudvikling. VIFU er en landsdækkende nonprofitorganisation, som skaber udvikling, innovation og vækst i fødevarebranchen.

VISION
VIFU skaber vækst i den danske fødevaresektor gennem facilitering af videnbaseret innovation ved at bygge bro imellem viden og erhverv.

 

MISSION
VIFU vil styrke fødevaresektorens innovationskraft gennem:

 • videndeling til gavn for hele den danske fødevareklynge med særlig fokus på små og mellemstore virksomheder.
 • aktiviteter med forsknings- og erfaringsbaseret viden, der skaber innovation og værdi i den enkelte virksomhed.

 • facilitering af samspil mellem virksomheder og videninstitutioner samt virksomhederne imellem.

Aktiviteter, der er tilknyttet de forskellige indsatsområder:

 

Innovativ fødevareproduktion i praksis

 • Hjælp til at omsætte en ny idé – vurdere behov for vidensamarbejde eller andet
 • Hjælp til at finde den rigtige samarbejdspartner, herunder virksomheder og videninstitutioner
 • Hjælp til at afsøge fundingmuligheder

 

Specialiserede fagnetværk

 • Drift af eksisterende fagnetværk – Fødevaresikkerhedsnetværket, Plant-Based Food Network og PAKNET – herunder facilitering af videndeling og inddragelse af eksperter
 • Identifikation af nye netværksbehov og initiering af netværk

 

Brobygning mellem viden og virksomhed

 • Kontakt til erhvervet gennem besøg, arrangementer og møder
 • Match mellem studerende og virksomheder gennem ProjektAcceleratoren
 • Samler projektkonsortier gennem pilotprojekter og matchmakingaktiviteter 
 • Faciliterer mulighed for at virksomheder kan få vurderet deres innovationsprojekt, fx gennem inno-pitch for et ekspertpanel