HER ER DU:  VIFU  /  Om vifu  /  Vedtægter

Vedtægter

VIFU er stiftet som en forening med det formål at koordinere og skabe synergi for medlemmerne på forretningsmæssige vilkår, stille saglige ressourcer til rådighed for rådgivning, træning, uddannelse og tilknyttede aktiviteter indenfor fødevareområdet.

Formålet søges fremmet ved blandt medlemmerne at opbygge et samarbejde. Dette formål søges opnået ved, at foreningen etablerer og driver et udviklingscenter i Holstebro, der skal styrke fødevareerhvervet og tilknyttede erhverv. Foreningen er stiftet på baggrund af samarbejdsaftalen mellem de stiftende parter. Formålet søges realiseret i et tæt samarbejde med danske virksomheder.

Herudover har foreningen til formål at skabe og formidle et samarbejde mellem erhvervsvirksomheder og uddannelses-, rådgivnings- og forskningsinstitutioner og dermed styrke den samlede mængde af viden og kompetence på fødevare- og relaterede områder i Danmark.

Hent vedtægterne som pdf her