Hovedaktiviteter

VIFUs aktuelle aktiviteter fordeler sig på følgende hovedområder:

  • VIFU er med til at drive Danish Food Innovation, som er det officielle innovationsnetværk inden for fødevaresektoren. Netværket er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriets innovationsprogram og har fået tildelt 12 mio. kr. til at styrke de mest innovative SMVer inden for fødevareindustrien.
    Læs mere om innovationsnetværket på www.danishfoodinnovation.dk
  • Medlem af konsortiet bag Future Food Innovation – en del af Region Midtjyllands satsning indenfor fødevareområdet. Her sættes innovationsaktiviteter i gang for fødevarevirksomheder – se www.futurefoodinnovation.dk

  • Sekretariat for Smagen af Danmark – en paraplyorganisation for regionale netværk af små fødevareproducenter. Se medlemmer og aktiviteter på www.smagenafdanmark.dk

  • Udbyder af ProjektAcceleratoren – en projektformidling, der matcher virksomheder og studerende. Du kan finde en oversigt over ledige projekter eller komme i kontakt med en studerende her www.projektacceleratoren.dk

Ydelser

Brobygning

I VIFU kalder vi os selv for brobyggere – vi bygger nemlig bro mellem forskning, udvikling og praktisk erfaring.

I alle vores projekter, netværk og aktiviteter forsøger vi at bidrage til samarbejde og erfaringsudveksling mellem fødevareforskningen og fødevareerhvervet.

Også samarbejde mellem den industrialiserede og den håndværksbaserede fødevareproduktion har vores fokus.

Vi hjælper virksomheder med at finde de rigtige samarbejdspartnere til konkrete projekter eller problemstillinger.

Vejledning

I VIFU tilbyder vi vejledning, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov.
Vi vejleder bl.a. omkring:

- Udarbejdelse af projektansøgninger

- Beskrivelse og planlægning af projekter inden for fx udvikling, egenkontrol, holdbarhed, emballage, markedsføring mm.

- Hjælp til at finde en studerende til dit projekt

- og meget andet…

Hvis virksomheden har brug for vejledning eller rådgivning inden for et område, der falder uden for vores kompetenceområder i VIFU, så finder vi frem til dem, der sidder inde med lige netop den viden, der er brug for.

Projektledelse

Alle medarbejdere i VIFU har projektledelse og netværksdannelse som vores spidskompetencer, og vi er ildsjæle inden for hvert vores felt.

Netværk og arrangementer

VIFU fungerer som igangsætter i forbindelse med en række faglige og tværfaglige netværk. Vi forsøger at sætte de mennesker sammen, som kan have glæde af hinandens erfaring og viden.

De netværk, der er i gang eller under opstart lige nu er:
Fødevaresikkerhedsnetværk i Jylland og på Sjælland
Smagen af Danmark
Emballagenetværket PAKNET
Vi arrangerer konferencer, workshops, messer, studieture og flere aktiviteter for både store og små fødevareproducenter og virksomheder samt relaterede erhverv.

Fundraising

VIFU kan hjælpe virksomheder med at udforme projektansøgninger og søge projektmidler fra aktuelle puljer.

VIFUs medlemmer kan få hjælp til projektansøgninger, når nye fødevarerideer skal prøves af. VIFU samarbejder med den professionelle rådgivervirksomhed TJ Consult & Partnere. Læs mere om, hvad samarbejdet kan betyde for dig her.