VIFU i partnerskab med TJ Consult

VIFUs medlemmer kan få hjælp til projektansøgninger, når nye fødevareidéer skal prøves af. VIFU har nemlig et samarbejde med den professionelle rådgivervirksomhed TJ Consult & Partnere  

Det kan være svært at komme ud over rampen, når man har fået en god idé til et nyt fødevareprodukt. Hvordan finder man den nødvendige kapital, de rette kompetencer og tiden til at realisere projektet? VIFU – Videncenter for Fødevareudvikling – har et samarbejde med TJ Consult & Partnere, der kan hjælpe VIFUs medlemmer med projektansøgninger.  

 

Sparringspartner til finansiering af virksomheders udviklingsprojekter

TJ Consult & Partnere bidrager med professionel rådgivning inden for innovations-, udviklings- og investeringsprojekter i fødevaresektoren og tilknyttede erhverv. TJ Consult & Partneres speciale er rådgivning og assistance inden for erhvervsfremme- og støtteprogrammer, der kan bidrage til virksomhedens projektfinansiering.

TJ Consult & Partnere kan assistere virksomheder, som har en rigtig god forretningside eller et attraktivt udviklingsprojekt med projektudvikling og projektfinansiering via de forskellige danske og EU erhvervsfremmeordninger. 

TJ Consult & Partnere tilbyder udarbejdelse af ansøgninger - herunder projektbeskrivelser, forretningsplaner, markedsvurdering, budgetter, risiko- og gennemførelsesanalyser, der kvalificerer projektet. Både i forhold til ansøgninger om medfinansiering via erhvervsfremmeordninger og innovations-støtteprogrammer, men også i forhold til virksomhedens eget beslutningsgrundlag. 

 

Rabat på regningen

VIFUs medlemmer får ti procent rabat på udgiften til ydelser fra TJ Consult & Partnere.

Endvidere er TJ Consult & Partnere af Region Midtjylland godkendt som specialkonsulenter for projekter under Innovationsfondens Innobooster ordning, hvilket betyder et tilskud til projektudviklings- og ansøgningsarbejdet .

 

Fakta om Vifu

VIFU har fokus på fødevarer, fødevareudvikling og fødevareinnovation. Vifu er med til at skabe vækst og udvikling ved at danne utraditionelle alliancer og kombinere viden fra forskningen med erfaring fra fødevareerhvervet og dermed opnå resultater, som alle kan have gavn af.

 

Fakta om TJ Consult & Partnere

TJ Consult & Partnere  bidrager med professionel rådgivning inden for innovations-, udviklings- og investeringsprojekter i fødevaresektoren og tilknyttede erhverv – og har – med høje succesrater - igennem mere end 25 år ydet fødevaresektoren en sådan rådgivning og assistance vedr. finansieringsmuligheder under forskellige nationale og EU tilskudsprogrammer og erhvervsfremmeordninger.

Ønsker I yderligere information, kan I kontakte:

Dorte Storper, direktør i VIFU: Telefon 4015 7628, e-mail ds@vifu.net – eller
Thomas Jespersen, TJ consult & Partnere Telefon 86174467 – e-mail thomas@tjcpartnere.dk