HER ER DU:  VIFU  /  Nyheder  /  VIFU deltager i EU-projektet SalFar

VIFU deltager i EU-projektet SalFar

Klimaforandringer er en global udfordring, som vil få stor indflydelse på Nordsøregionen, idet kystområderne vil blive påvirket på en række måder. SalFar projektet fokuserer på nedbrydning af landbrugsjord på grund af tilsaltning. Den vigtigste drivkraft for øget tilsaltning i Nordsøregionen er det stadig stigende havniveau. Stigende havniveau fører til øget nedsivning af havvand, større risiko for oversvømmelse, havvand skubbes længere ind i landet og med tiden vil dette føre til stadig øget tilsaltning af landbrugsjord i Nordsøregionen såvel som i andre dele af verden. Uden tilstrækkelige modforanstaltninger vil dette føre til, at man ikke længere vil kunne producere fødevarer, hvilket vil belaste kystområdernes økonomi i en svær grad.

Gennem tæt samarbejde i et tværfagligt partnerskab bestående af klimaeksperter, forskere, undervisere, landmænd, iværksættere og politiske beslutningstagere, er projektets mål at bidrage til at mindske virkningerne af tilsaltning. SalFar vil opnå dette ved at lave åbne marklaboratorier ved Nordsøen, foretage videnskabelige undersøgelser af forskellige afgrøders salttolerance, demonstrere alternative landbrugsmetoder under saltholdige forhold og skabe nye forretningsmuligheder for landmænd, fødevareproducenter og iværksættere.

 

VIFUs rolle i SalFar

 VIFU er partner i SalFar og projektledere af arbejdspakken om kommunikation.

Arbejdspakken består af den transnationale formidling af projektets arbejde, mål og resultater. Formidlingen foregår igennem følgende kommunikationskanaler: en hjemmeside, nyhedsbreve, reklame materialer, eksterne konferencer, workshops og en intern kommunikationsplatform. Derudover er der udviklet en visuel identitet, som er beskrevet i en designmanual.

 

Læs det seneste nyhedsbrev om projektet her:

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet her, så du får alle nyhederne om projektet direkte i din inbox.

 

Læs mere om projektet her.