Stærkere sammen: Fusion vil skabe ny og bedre fødevareklynge

Deltag i VIFUs generalforsamling tirsdag d. 21. april 2020.

 

Bestyrelsen vil være til stede fysisk i et lokale i Nupark med behørig afstand. Øvrige bedes tilmelde sig til elektronisk deltagelse her. I vil høre nærmere om den elektroniske afvikling.

 

VIFUs årlige generalforsamling bliver helt særlig. Bestyrelsen fremlægger forslag til beslutning om dannelse af én national klyngeorganisation inden for fødevarer og bioressourcer. Udover VIFU drejer det sig om Danish Food Cluster og Nordjysk FødevareErhverv.

 

Fusionsforslaget omfatter, at der etableres en ny forening ved navn Food and Bio Cluster Denmark (FBC). Foreningen vil som i dag være medlemsdrevet, have en bestyrelse valgt af medlemmerne og arbejde med fokus på virksomhedernes behov.

 

Den fremtidige drift vil ske i regi af FBCD A/S, som er en videreførelse af det tidligere Agro Business Park, der også har arbejdet med innovation inden for fødevarer og bioressourcer. Medinitiativtagere til fusionen er erhvervsorganisationerne Dansk Industri og Landbrug & Fødevarer.

 

Kernen i al VIFUs arbejde med viden-baseret innovation fortsætter. Med fusionen er målet at skabe verdens stærkeste fødevare- og bioressourceklynge.

 

Missionen er at give:

  • virksomheder bedre muligheder for vidensdeling, netværk, bistand og finansiering til innovationsprojekter
  • bedre service for vores medlemmer, hvor vi både kan give flere og mere målrettede tilbud
  • lokalforankret nærhed, så der er samme tilbud overalt i landet
  • kun én indgang for alle de 400+ medlemmer
  • større politisk opbakning

 

Den lokalforankrede nærhed sikres ved, at der fortsat er kontor i bl.a. Holstebro. Lars Visbech Sørensen fungerer i øjeblikket i tæt samarbejde med bl.a. VIFUs ledelse som interim direktør i den forestående gennemførelse af fusionen.

 

Nærmere oplysninger hos:

VIFUs formand Bent Claudi Lassen, tlf. 4031 9719 eller

VIFUs direktør Dorte Storper, tlf. 4015 7628

 

Tilmelding til generalforsamling sker via mail til Dorte Storper: ds@vifu.net