Produktinnovation i praksis: Toft Care

Som fødevareproducent kan det give hovedbrud at overskue omkostningerne ved processen fra idé, produktudvikling og til det færdige produkt. Direktør Peter Toft fra Toft Care kender alt til processen og har delt sine erfaringer med Future Food Innovation-projektet til webinaret ”Produktudvikling i praksis”.

 

VIFU var vært ved webinaret ”Produktudvikling i praksis” torsdag d. 14. maj 2020. Webinaret var for alle, både fødevarevirksomheder og private med gode ideer til nye fødevarer. På webinaret deltog også Teknologisk Institut. Sammen med VIFUs direktør Dorte Storper bidrog Dorte Petersen og Jacopo Valeri med information om, hvordan de kan søge og få støtte fra differentieringspuljen hos Future Food & Biosource Innovation.

 

Et af de konkrete eksempler på en SMV, der har søgt differentieringspuljen, er Toft Care med direktør Peter Toft i spidsen. Toft Care har lige siden etableringen i 1989 beskæftiget sig med udvikling af ernæringsprodukter rettet mod hospitaler, apoteker og sportssegmentet. De er i dag 13 ansatte og har hovedsæde på Salling, nord for Skive.

 

Produktinnovation som SMV’er foregår ofte i dialog med forskellige samarbejdspartnere, f.eks. hos kunderne, på besøge i supermarkeder, butikker, i dialog med leverandører eller med inspiration fra andre markedsaktører. Det var netop i dialog med blandt andre aktører fra sundhedssektoren, at Peter Toft fik ideen til at udvikle ernæringstætte mellemmåltider. Det viste sig, at der i de senere år har været efterspørgsel på ernæringsprodukter, f.eks. proteinholdige mellemmåltider, som er nemme at indtage.

 

Som SMV’er kan et af de store benspænd være, at det er svært og omkostningstungt at få adgang til udviklingsudstyr, midler til indkøb og udvikling samt ansættelse af højtspecialiseret personale. Med bevillingen fra differentieringspuljen hos Future Food Innovation har Toft Care fået kapital til at samarbejde med videninstitutioner som forskningsenheder og universiteter. For Toft Care har det også været spændende at lære af andre SMV’er under processen. Tilmed har Toft Care undgået at få eksterne investorer til at finansiere produktudviklingen og dermed afgive suverænitet.

 

VIFU har i denne sammenhæng også været en solid sparringspartner under samarbejdet med Aalborg Universitets Hospital og forskningsenheden i ernæring og produktudvikling Kulinarium. Resultatet af projektet er udviklingen af ProteinChips. Nu går Toft Care skridtet videre med erfaringen fra projektet og har lige nu fokus på udviklingen af et nyt produkt, ”Supertab”, som gør det endnu nemmere at indtage protein.