PLANT-BASED FOOD NETWORK

I 2019 fik vi gang i netværket for producenter af plantebaserede produkter. Efter et velbesøgt kick-off møde i januar har netværket være samlet yderligere 2 gange i løbet af året.

 

På vores kick-off møde i januar havde vi bl.a. besøg af COOP og Dansk Vegetarisk Forening, der satte scenen for netværket ved at udpege udfordringer og muligheder i det vegetariske og veganske kundesegment.

 

På de to netværksmøder i hhv. juni og november var der fokus på forbrugerne og markedstendenser. I juni besøgte vi The Organic Boho på Christianshavn. Her blev netværket præsenteret for de 4 personas-profiler, som Kira Storgaard Hansen har beskrevet for VIFU. Søren, Annika, Sofie og Benjamin repræsenterer forbrugere, der vægter værdierne nydelse, klima, sundhed og dyrevelfærd højt.
Du kan læse mere om personas-profilerne her.

I november holdt vi netværksmødet hos Easyfood i Kolding. Her havde vi besøg af Jessica Aschemann-Witzel, der er professor på MAPP-centret ved Aarhus Universitet. Hun har sammen med sine kolleger lavet en kortlægning af markedstendenser for plantebaserede fødevarer, som hun præsenterede på mødet.
Du kan læse rapporten her.

Som supplement til netværksmøderne, har VIFU også været aktiv for at synliggøre det plantebaserede alternativ på Folkemødet på Bornholm, Sansefestival i Struer og Food Festival i Aarhus.

 

Netværket fortsætter i 2020, så du kan stadig nå at blive en del af det. Kontakt Britt Sandvad på bs@vifu.net eller 20409679.