Kom med til international SalFar Konference

Hvordan fortsætter vi med at producere nok mad til verdens befolkning når nu saltvand i stigende grad vil trænge ned i landbrugsjorden pga. klimaforandringer?

 

Indtrængning af salt i jordbunden vil stige mærkbart i det kystnære landskab i dette århundrede bl.a. på grund af hyppigere oversvømmelser. Hvis vi ikke tænker i nye baner vil vi på sigt ikke længere være i stand til at producere de samme afgrøder og mængder af foder og fødevarer som i dag.
Omvendt skaber de klimatiske udfordringer og behovet for ”blågrøn omstilling” også helt nye muligheder og potentialer.

 

Netop de nye muligheder og potentialer sætter den international konference ”Saline Futures: Addressing Climate Change and Food Security” fokus på når den løber af stablen fra den 10. – 13. september 2019 i byen Leeuwarden i Holland.

Arrangøren af konferencen er EU Interreg projektet SalFar, hvor VIFU er partner.

Med bidrag fra Nordsøregionen og andre lande rundt om i verden vil denne internationale konference demonstrere og diskutere muligheder for dyrkning af afgrøder på saltholdig landbrugsjord.
Konferencen giver nogle kvalificerede bud på, hvordan vi kan løse denne udfordring og lægger vægt på at belyse det store uudnyttede potentiale der ligger i dyrkning af mere salttolerante afgrøder.

 

DELTAG I SALINE FUTURES KONFERENCEN

Konferencen finder sted den 10. - 13. september 2019 i Leeuwarden, Holland.
På 
konferencens hjemmeside kan du læse meget mere om temaer, oplægsholdere samt tilmelde dig.

 

INDSEND ABSTRACTS OG FORSLAG TIL SESSIONER

Hvis du gerne vil præsentere et abstrakt, eller hvis du har et forslag til en organiseret session til konferencen, er du mere end velkommen til at indsende dit forslag.

Du har mulighed for at indsende abstracts og forslag til organiserede sessioner indtil den 1. marts 2019.

Du kan læse mere om, hvordan du indsender dit materiale og hvad du bør medtage 
her.

 

Læs mere om SalFar projektet her, hvor du også kan tilmelde dig projektets nyhedsbrev.