Future Food Innovation er nu Future Food and Bioresource Innovation

Vi er klar med en glædelig nyhed fra projektet Future Food Innovation, hvor Videncenter for Fødevareudvikling er en del af partnerkredsen.

 

Future Food Innovation er blevet til Future Food & Bioresource Innovation. Projektet har udvidet sit fokus til at rumme både fødevarer og bioressourcer for at gøde fremspiringen af innovative SMV idéer på tværs af hele værdikæden.

 

Læs mere om hvordan Future Food & Bioresource Innovation kan hjælpe din virksomhed på www.ffbi.dk.