YOU ARE HERE:  International  /  News  /  Seminar: Cirkulære vandsystemer i landbrugsområder

Seminar: Cirkulære vandsystemer i landbrugsområder

Fredag den 23. februar 2018 kl. 10 - 14 kan du komme til gratis seminar om direkte genanvendelse af ressourcer fra spildevand i bio-produktion.

Kom og vær med til at skabe fremtidens symbioser mellem vandrensning, landbrugsdrift og bioenergiproduktion og få inspiration til det fra to gennemførte pilotprojekter på Samsø. 

Skal vi i fremtiden have en bæredygtig produktion af landbrugsprodukter og bioenergi, skal de biologiske ressourcer, vi fjerner fra markerne ved dyrkning af afgrøder, føres tilbage igen som input til ny produktion. Det vil primært sige de ressourcer, som findes i vores spildevand, og som vi i dag blot har fokus på at skille os af med på den bedst mulige måde. Det skal vi i fremtiden tænke cirkulært, så vi i stedet kan udnytte dem. Vi skal populært sagt have os selv tænkt ind i de biologiske kredsløb igen, så cirklen kan sluttes.

På seminaret præsenteres resultaterne for aktører inden for hver af sektorerne og diskutere, hvordan vi kan skabe sådanne symbioser. 

 

Læs hele invitationen og se programmet her. 

 

Sted: Aquaglobe, Døjsøvej 1, 8660 Skanderborg

æg.jpg