Netværksmøde: Plant-Based Food Network

På mødet sætter vi fokus på forbrugerne af plantebaserede produkter.
Vi har i VIFU gennemført en række fokusgruppeinterview, der er mundet ud i beskrivelsen af 4 personas, som repræsenterer de værdier og mønstre, som vi har identificeret gennem interviewene. Persona-profilerne er udarbejdet af Kira Storgaard Hansen, der har været tilknyttet IT University of Copenhagen og her arbejdet med personas-forskning. Kira kommer på mødet og præsenterer resultaterne af fokusgruppeinterviewene. Der vil blive mulighed for at arbejde med de 4 personas på mødet, så du vil gå hjem med konkrete idéer til produkter, du kan udvikle og sælge.

 

Persona er en brugerfokuseret designmetode. En persona er en beskrivelse af en fiktiv bruger. En bruger der ikke eksisterer i virkeligheden, men som er beskrevet på en måde, så læseren genkender beskrivelsen og tror på, at denne bruger kunne findes. En persona er skrevet med udgangspunkt i data fra potentielle og reelle brugere og er således stykket sammen af viden om virkelige mennesker.

Som en ekstra bonus på netværksmødet vil Karina Nayja Bruun, CEO og stifter af The Organic Boho, dele indtryk og viden fra VIFUs nyligt afholdte studietur til San Francisco.

 

Den 18. juni 2019, kl. 15 - 18
Adresse: The Organic Boho, Prinsessegade 23, 1422 Christianshavn

 

Tilmelding senest 12. juni til Britt Sandvad: bs@vifu.net

 

Du kan stadig nå at blive medlem

Medlemskab af Plant-Based Food Network er gratis, men forudsætter medlemskab af VIFU. Det koster kr. 1000,- pr. år.

Kontakt Britt på bs@vifu.net for at blive meldt ind og komme med til netværksmødet.

  • Dato:18. juni, 2019
  • Tidspunkt: Kl. 15-18
  • Lokation: The Organic Boho, Prinsessegade 23, 1422 Christianshavn