HER ER DU:  VIFU  /  Events  /  Kick-off møde: Forretningsgørelse af fødevarespild

Forretningsgørelse af fødevarespild

27. august 2019

Af publikationen ”Fødevareinnovation i verdensklasse – frem mod 2030” fremgår det: ”At ca. 33 pct. af alle fødevarer går til spilde. I udviklingslandene sker dette i den første del af værdikæden. I de rige lande sker dette i sidste del af værdikæden. Alene i Danmark spildes 700.000  tons fødevarer. 260.000  tons  spildes  i husholdningerne;  detailhandlere  og  foodservice tegner sig for 227.000 tons, og det resterende spild opstår i primærproduktionen og i fødevareindustrien.”

På dette kick-off sætter vi fokus på forretningsgørelse af fødevarespildet i fødevareindustrien, foodservice og detailhandel.

Se hele programmet her

Arrangementet er gratis og du kan tilmelde dig her